Chủ nhật, 22/4/2018 Giới thiệu  > Lịch sử hình thành và phát triển
  • Trường Cán bộ quản lý GTVT kỷ niệm 35 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Lịch sử hình thành và phát triển của Trường Cán bộ quản lý GTVT

05/08/2014 16:27 GMT+7

Lịch sử xây dựng và phát triển      

            Ba mươi lăm năm trước đây, theo Quyết định số 346/QĐ-TC ngày 21 tháng 02 năm 1979 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Trường Bổ túc cán bộ quản lý-Tiền thân của Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải ngày nay được thành lập nhằm đáp ứng đòi hỏi khách quan, cấp thiết về đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ quản lý trong công cuộc khôi phục và phát triển ngành giao thông vận tải, phát triển kinh tế đất nước. Từ đó đến nay, trải qua bao gian khó, thăng trầm, Nhà trường đã luôn bám sát nhiệm vụ Bộ giao, đáp ứng kịp thời nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của ngành GTVT và một phần cho các ngành kinh tế khác.

            Trong quá trình xây dựng và phát triển, trước yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn khác nhau Trường đã qua nhiều lần thay đổi tên gọi, tổ chức và địa điểm:

Ngày 16 tháng 01 năm 1984 Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quyết định số 123/TCCB đổi tên Trường thành Trường Quản lý kinh tế giao thông vận tải và chuyển Trụ sở từ Xã Văn Phú, Huyện Mỹ Văn, Tỉnh Hưng Yên về tiếp nhận cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, viên chức Trường Cơ giới 3 Liên hiệp xí nghiệp Cầu Thăng Long tại Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

            Ngày 20 tháng 02 năm 1985 Bộ trưởng Bộ GTVT ra Quyết định số 132/QĐ-TCCB điều động một bộ phận cán bộ, giáo viên Trường Bổ túc văn hoá về Trường Quản lý kinh tế GTVT.

            Ngày 03 tháng 5 năm 1988 Trường chuyển Trụ sở Từ Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh về Xã Cổ Nhuế, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội theo Quyết định số: 1068/VP của Bộ trưởng Bộ GTVT.

            Ngày 15 tháng 8 năm 1990 Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quyết định số 1460/QĐ-TCCB sáp nhập Trường Trung cấp lý luận chính trị tại chức vào Trường Quản lý kinh tế GTVT. Trường tiếp nhận đội ngũ cán bộ, giáo viên và cơ sở vật chất của Trường Trung cấp lý luận chính trị tại chức ở 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội để tiếp tục bổ sung  nhiệm vụ đào tạo Lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành.

            Ngày 16 tháng 3 năm 1994 Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quyết định số 352 đổi tên Trường thành Trường cán bộ quản lý GTVT.

Ngày 10 tháng 10 năm 1998 Văn phòng Chính phủ ra thông báo số 408/VPCP-KG thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ GTVT ra quyết định đổi tên Trường Cán bộ quản lý GTVT; theo đó ngày 27 tháng 11 năm 1998 Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 3159/1998/QĐ-BGTVT đổi tên Trường thành Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức ngành GTVT.

            Ngày 22 tháng 4 năm 2008 Chính phủ ban hành Nghị định số 51/NĐ-CP “ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ giao thông vận tải ”, theo qui định tại Nghị định này, Trường được đổi tên thành Trường Cán bộ quản lý GTVT và là 01 trong 05 tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải.

            Ngày 04 tháng 4 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 842/QĐ-BGTVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải. Theo quy định tại Quyết định này, Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, là đơn vị sự nghiệp đào tạo, chịu sự quản lý nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có liên quan.